Giải Thích Về Công Nghệ Tiên Tiến Blockchain

Với đầy đủ bản dịch gồm Tiếng Việt: Liên kết Youtube
Video sẽ bao gồm:
– Tổng quan về công nghệ
– Sự phát triển của Blockchain
– Web phi tập trung
– Các tổ chức phân tán
– Công nghệ sổ cái phân tán
– Hợp đồng thông minh
– Các ứng dụng phân tán
– Nền kinh tế Token

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.